Wiadomości

Handel ludźmi-spotkanie policjantów z młodzieżą z klas mundurowych

Data publikacji 28.11.2019

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku spotkali się z młodzieżą z klas policyjnych i omówili problematykę handlu ludźmi. Spotkania odbyło się wczoraj w Zespole Szkół Mechanicznych w Słupsku, a udział w nim wzięło blisko 100 osób.

Wczoraj w Zespole Szkół Mechanicznych w Słupsku odbyło się spotkanie z uczniami klas mundurowych poświęcone tematyce handlu ludźmi. Zajęcia przeprowadzili eksperci z Wydziału Kryminalnego: kom. Jacek Pardo oraz zastępca naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku: nadkom. Grzegorz Jarosiewicz. Celem spotkania było zapoznanie młodzieży z problematyką i uświadamianie o zagrożeniach z nią związanych.

Tematem lekcji było głównie przedstawienie zagrożeń dotyczących handlu ludźmi przy wykorzystaniu nowych technologii i Internetu. W ramach tego obszaru prelegenci wygłosili referat i zaprosili pozostałych uczestników do dyskusji. Omawiany temat jest dobrze znany słupskim policjantom, którzy sukcesywnie uczestniczą w szkoleniach związanych z tą problematyką i wielokrotnie prowadzą tego typu szkolenia nie tylko w Polsce, ale i za granicami naszego kraju.  Co ciekawe, funkcjonariusze napisali swoje prace naukowe związane z tematyką handlu ludźmi.

 

Warto wiedzieć:

Handel ludźmi to przestępstwo naruszające podstawowe prawa człowieka. Godzi w najwrażliwsze sfery życia człowieka: w prawo do decydowania o swoim życiu, o wyborze miejsca pobytu i sposobu postępowania. Handel ludźmi jest współczesnym przejawem jednego z najstarszych zjawisk w historii ludzkości – niewolnictwa. Ofiary tego przestępstwa najczęściej wykorzystywane są seksualnie i ekonomicznie. Zmuszane są do prac przymusowych, żebractwa, kradzieży i innych przestępstw. Nie rzadkim zjawiskiem jest przymusowe pobieranie organów od niewolników. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych handel ludźmi jest trzecim, po broni i narkotykach, najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie.

Ofiarami handlarzy co roku padają miliony ludzi na całym świecie: kobiety i mężczyźni, dorośli i dzieci. Różnorodność form wykorzystania, zróżnicowanie stosowanych przez sprawców środków przemocy, trudne, nieraz sprzeczne emocje ofiar, a także niejednolity odbiór społeczny w zależności od regionu świata – wszystko to czyni z handlu ludźmi wyzwanie dla społeczności międzynarodowej oraz organów władzy i ścigania.
Handel ludźmi jest przestępstwem ściśle związanym z ruchami migracyjnymi, jest zjawiskiem niezwykle dynamicznym, dotyczącym całego świata i wynika przede wszystkim z istnienia problemów i różnic natury społecznej, ekonomicznej czy kulturowej. 

Z uwagi na międzynarodowy charakter tego przestępstwa, żaden kraj nie pozostaje od niego wolny, a organy ścigania i powołane instytucje wszystkich państw dotkniętych tym zagadnieniem borykają się z problemem nie tylko przeciwdziałania temu przestępstwu, ale także ochrony oraz wsparcia ofiar handlu.