Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Słupsku i jednostek podległych


insp. Tomasz Hintz

Komendant Miejski Policji w Słupsku

tel.: 47 742 05 00
e-mail: komenda.slupsk@gd.policja.gov.pl

Komendant przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 14.00 - 16.00


mł. insp. Tomasz Majkowski

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku

tel.: 47 742 03 00


mł. insp. Tomasz Zacharzewski

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku

tel.: 47 742 03 00


nadkom. Leszek Głuchowski

Komendant Komisariatu Policji I w Słupsku

tel.: 47 742 06 00


podinsp. Paweł Molis

Komendant Komisariatu Policji II w Słupsku

tel.: 47 742 04 00


podinsp. Bohdan Chmielnicki

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji II w Słupsku

tel.: 47 742 04 00


nadkom. Adam Szerszeń

Komendant Komisariatu Policji w Ustce

tel.: 47 742 07 15


kom. Łukasz Filipczak

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Ustce

tel.: 47 742 07 15


 

podkom. Marcin Sidor

Komendant Komisariatu Policji w Główczycach

tel.: 47 742 08 30


 

podkom. Robert Bubeła

p.o. Komendant Komisariatu Policji w Kępicach

tel.: 47 742 08 50