Dzielnica nr 33 - Posterunek Policji w Potęgowie - Komenda Miejska Policji w Słupsku

Posterunek Policji w Potęgowie

Dzielnica nr 33

Dzielnicowy: mł. asp. Artur ByszewskiPosterunek Policji w Potęgowie
Potęgowo ul. Dworcowa 9
tel.: 47 742 02 16
tel. kom.: 571 335 123 - dostępny tylko w godzinach służby
mail: dzielnicowy.potegowo33@gd.policja.gov.pl *

 

* Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 47 742 05 25.

 

W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu z dzielnicowymi proszę kontaktować się z kierownikiem Posterunku Policji - asp. szt. Marek Puchalski tel. 47 742 02 36.

 

Rewir obejmuje
miejscowości: Czerwieniec; Głuszyno; Głuszynko; Grapice; Grapiczki; Nieckowo; Nowe Skórkowo; Piaseczno; Potęgowo; Radosław; Rzechcino; Rzechcinko; Stare Skórowo; Węgierskie;

 

Założenia planu działania priorytetowego na II półrocze 2020 roku:

Ograniczenie wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu oraz wykroczeń porządkowych w rejonie sklepu znajdującego się na ul. Witosa w Potęgowie.

Zaangażowane podmioty: przedstawiciel lokalnych władz samorządowych, Urząd Gminy Potęgowo.

 

Założenia planu działania priorytetowego na I półrocze 2020 roku:

Ograniczenie wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu oraz wykroczeń porządkowych w Potęgowie, ul. Darżyńska.

Zaangażowane podmioty: przedstawiciel lokalnych władz samorządowych, Urząd Gminy w Potęgowie.

Plan działania priorytetowego został zrealizowany.