Dzielnica nr 11 - Komisariat Policji II w Słupsku - Komenda Miejska Policji w Słupsku

Komisariat Policji II w Słupsku

Dzielnica nr 11

Dzielnicowy: mł. asp. Mariusz Jezierski

 


Komisariat Policji II w Słupsku
ul. Wolności 43, 76-200 Słupsk
Pok.13
tel.: 59 848 02 26
tel. kom.: 571 335 101 - dostępny tylko w godzinach służby
mail: dzielnicowy.slupsk11@gd.policja.gov.pl *

 

* Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 59 848 05 25.

 

W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu z dzielnicowymi proszę kontaktować się z kierownikiem Rewiru Dzielnicowych - asp. szt. Krzysztof Trofimowicz tel. 59 848 04 86.

 

Rewir obejmuje
ulice: 11 Listopada 1, 3, 5, 7, 9; Andrzeja Zauchy; Anny Walentynowicz; Arkadego Fiedlera; Batalionów Chłopskich; Bitwy Warszawskiej; Bolesława Limanowskiego; Generała Stefana Grota-Roweckiego; Generała Władysława Andersa; Ignacego Daszyńskiego; Jana Kiepury; Jana Nowaka-Jeziorańskiego; Jarosława Iwaszkiewicza; Jeana Sibeliusa; Juliana Bruna; Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Legionów Polskich; Legionów Polskich (Rodzinny Ogród Działkowy XX-lecia); Leopolda Staffa; Łukasza Cieplińskiego; Marii Zaborowskiej; Orląt Lwowskich; Powstańców Wielkopolskich; Profesora Eugeniusza Romera; Profesora Zbigniewa Religi; Romana Dmowskiego; Ryszarda Riedla; Szczecińska 36k; Szczecińska 37-38, 40-42; Tadeusza Boya-Żeleńskiego; Tadeusza Mazowieckiego; Tadeusza Nalepy; Wincentego Witosa; Władysława Bartoszewskiego; Władysława Grabskiego; Zofii Nałkowskiej;

 

Założenia planu działania priorytetowego na I półrocze 2020 roku:

Ograniczenie wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych oraz zakłócaniem porządku publicznego, dewastacji mienia, zaśmiecania, żebractwem w rejonie bloków mieszkalnych w Słupsku, ul. Koszalińska 10, Romera 1-5 i obiektów handlowych, Słupsk ul. Szczecińska 36 h, 11 Listopada 1-7

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska w Słupsku, Administracja Osiedla Niepodległości SM Kolejarz w Słupsku.

 

Założenia planu działania priorytetowego na II półrocze 2019 roku:

Ograniczenie wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych oraz zakłócaniem porządku publicznego, dewastacji mienia, zaśmiecania, używania środków odurzających w rejonie bloków mieszkalnych w Słupsku, ul. Andersa – 8-12.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska w Słupsku, Administracja Osiedla Niepodległości SM Kolejarz w Słupsku.

Plan działania priorytetowego został zrealizowany.