Dzielnica nr 15 - Komisariat Policji II w Słupsku - Komenda Miejska Policji w Słupsku

Komisariat Policji II w Słupsku

Dzielnica nr 15

Dzielnicowy: st. asp. Marek KoniewskiKomisariat Policji II w Słuspku
ul. Wolności 43, 76-200 Słupsk
Pok.9
tel.: 59 848 02 46
tel. kom.: 571 335 105 - dostępny tylko w godzinach służby
mail: dzielnicowy.slupsk15@gd.policja.gov.pl *

 

* Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 59 848 05 25.

 

W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu z dzielnicowymi proszę kontaktować się z kierownikiem Rewiru Dzielnicowych - asp. szt. Krzysztof Trofimowicz tel. 59 848 04 86.


Rewir obejmuje
miejscowości: Bierkowo; Bruskowo Małe; Bruskowo Wielkie; Bydlino; Gać; Gać Leśna; Gałęzinowo; Krzemienica; Mirosławin; Niewierowo; Redęcin; Siemianice; Strzelinko; Strzelino; Swochowo; Swołowo; Wielichowo; Wierzbięcin; Włynkowo; Włynkówko;

 

Założenia planu działania priorytetowego na I półrocze 2020 roku:

Ograniczenie problemu związanego z nielegalnymi wysypiskami i składowaniem odpadów w obrębie miejscowości Strzelino.

Zaangażowane podmioty: Straż Gminna w Słupsku, ZGK, Urząd Gminy Słupsk.

 

Założenia planu działania priorytetowego na II półrocze 2019 roku:

Ograniczenie grupowania się młodzieży, dewastującej mienie, spożywającej alkohol i zakłócającej porządek publiczny w rejonie placu zabaw przy ul. Ogrodowej w Siemianicach i swietlicy wiejskiej w Siemianicach.

Zaangażowane podmioty: Straż Gminna w Słupsku.

Plan działania priorytetowego został zrealizowany.