Start | Mapa | Twój dzielenicowy | Kontakt
Dzisiaj jest Środa 19 grudnia 2018 roku

    
Przepisy prawne


Odznaki i stopnie

ODZNAKI


Wzór znaku identyfikacji indywidualnej policjanta


Wzory wizerunku orła


Od lewej:
wzór wizerunku orła na nakryciach głowy,
do czapki ćwiczebnej i beretu,
do czapki letniej
oraz do czapki gabardynowej i zimowej


Do kurtki galowej i bluzy służbowej


Od lewej:
Służba kryminalna
Służba wspomagająca, Wyższa Szkoła Policji, ośrodki szkolenia i szkoły policyjne
Służba prewencyjna ruchu drogowego
Służba prewencyjna (z wyłączeniem jednostek organizacyjnych ruchu drogowego)
Oddziały prewencji i pododdziały antyterrorystyczne
Policja sądowa

STOPNIE


Korpus szeregowych


Posterunkowy i starszy posterunkowy


Korpus podoficerów


Sierżant, starszy sierżant, sierżant sztabowy


Korpus aspirantów


Młodszy aspirant, aspirant, starszy aspirant, aspirant sztabowy


Korpus oficerów


Podkomisarz, komisarz, nadkomisarz


Podinspektor, młodszy inspektor, inspektor


Nadinspektor, generalny inspektor Policji

Komenda Miejska Policji w Słupsku
al. 3-go Maja 1
76-200 Słupsk
tel. 59 848 01 00
© 2006-2018
Komenda Miejska Policji w Słupsku
Wszelkie prawa zastrzeżone