Start | Mapa | Twój dzielenicowy | Kontakt
Dzisiaj jest Wtorek 22 stycznia 2019 roku
    
Serwis informacyjny


Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa doskonale się sprawdza w powiecie słupskim
( Słupsk, 23.01.2018 )

Słupscy policjanci podsumowali dotychczasowe funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz wpływ wszystkich zgłoszonych zdarzeń na bezpieczeństwo w powiecie. Dzięki temu narzędziu od początku funkcjonowania „mapy” mieszkańcy regionu słupskiego zgłosili ponad 2200 interwencji. Każde zdarzenie zostało poddane analizie i sprawdzeniu. Spośród nich aż 44 procent zostało potwierdzone przez interweniujących funkcjonariuszy.

Wszystkie zgłoszenia od internautów są przez policjantów bardzo drobiazgowo analizowane i poddawane sprawdzeniu. Dotychczas najistotniejszą korzyścią wynikającą z funkcjonowania KMZB jest możliwość reagowania na problemy zgłaszane przez mieszkańców, które w ich odczuciu wpływają negatywnie na poczucie bezpieczeństwa. Gwarancja anonimowości i brak konieczności wychodzenia z domu zachęciła z pewnością wielu obywateli do zgłaszania zauważonych problemów i zagrożeń. Ta sytuacja umożliwiła mieszkańcom zwiększenie własnej partycypacji społecznej w życiu lokalnych społeczności. Niewątpliwie pozytywnym przykładem funkcjonowania KMZB dającym impuls lokalnej społeczności jest możliwość zgłaszania przez mieszkańców problemów dotyczących infrastruktury. Kierowane na tej podstawie wnioski do administracji osiedli, spółdzielni mieszkaniowych i ich realizacja poprawiają jakość życia wpływając pozytywnie na aspekt szeroko pojętego bezpieczeństwa. Wymiana informacji między Policją, a innymi instytucjami skutkuje zwiększeniem liczby wspólnych patroli, rozwiązywania wielu problemów i patologii społecznych w szerokim gronie podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny co w konsekwencji prowadzi do poprawy poczucia bezpieczeństwa obywateli.

Tylko na przestrzeni kilkunastu ostatnich miesięcy funkcjonowania KMZB na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku zarejestrowano ponad 2200 zgłoszeń. Spośród nich policjanci potwierdzili 978 co daje 44,33%. Tych niepotwierdzonych było 983 (44,56%) . Dla przykładu w wyniku weryfikacji zgłoszeń z kategorii "używanie środków odurzających" zatrzymywano dorosłych sprawców przestępstw narkotykowych oraz nieletnich. Dzięki rzetelnej weryfikacji pozostałych kategorii policjanci podejmowali liczne interwencje dokonując legitymowania osób popełniających wykroczenia porządkowe i alkoholowe. Wiele interwencji zakończono na miejscu w postępowaniu mandatowym lub w formie pouczeń. Usunięto wiele nieprawidłowości w infrastrukturze drogowej oraz ograniczono w wielu miejscach na terenie miasta Słupska oraz powiatu słupskiego zjawisko przekraczania prędkości przez kierujących pojazdami. Dzięki częstym kontrolom przeprowadzonym w miejscach zgłoszonych przez obywateli policjanci zapobiegli wielu niepożądanym zdarzeniom. Na jednej z kontroli funkcjonariusze ujawnili bezdomnego mężczyznę, któremu udzielono pomocy medycznej. Mimo, że większość zdarzeń ma charakter incydentalny to jednak weryfikacja tych zagrożeń zmniejsza eskalację wielu negatywnych zjawisk, bądź nie dopuszcza do ich powstawania.

Podsumowując , słupscy policjanci zachęcają do współpracy i korzystania z tej internetowej aplikacji. Dzięki takiemu współdziałaniu oraz wymianie informacji pomiędzy mieszkańcami, a mundurowymi skuteczniej osiągnie się wymierne efekty zmierzające do poprawy naszego wspólnego bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.

Prosimy jednocześnie o odpowiedzialne korzystanie z tej aplikacji. Pamiętajmy, że każde naniesione na mapę zagrożenie wywołuje odpowiednią reakcję Policji.
Komenda Miejska Policji w Słupsku
al. 3-go Maja 1
76-200 Słupsk
tel. 59 848 01 00
© 2006-2019
Komenda Miejska Policji w Słupsku
Wszelkie prawa zastrzeżone