Start | Mapa | Twój dzielenicowy | Kontakt
Dzisiaj jest Środa 19 grudnia 2018 roku
    
Zespół Profilaktyki Społecznej


Zespół Profilaktyki Społecznej

WYDZIAŁ PREWENCJI
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SŁUPSKU
76-200 Słupsk al. 3-go Maja 1
Sekretariat tel. 59 848 05 05, fax 59 848 01 05Koordynator Zespołu - sierż. Edyta Żuk - tel. 59 848 03 54

Zakres zadań Zespołu:
 • inicjowanie i realizacja działań z zakresu profilaktyki społecznej, w oparciu o zagrożenia występujące na terenie podległym KMP w Słupsku, kierowane do różnorodnych grup wiekowych, społecznych i zawodowych,
 • współpraca z partnerami w ramach zaprojektowanych przedsięwzięć i ich realizacji,
 • przemoc wobec dzieci,
 • opiniowanie propozycji przedsięwzięć prewencyjnych z zakresu profilaktyki społecznej przedstawionych przez podmioty pozapolicyjne,
 • realizacja i koordynowanie zadań wynikających z krajowych i wojewódzkich przedsięwzięć z zakresu profilaktyki społecznej,
 • współpraca z podmiotami administracji publicznej, podmiotami samorządów lokalnych i organizacjami pozarządowymi, w tym w zakresie promocji bezpieczeństwa i porządku publicznego.


 • Z funkcjonariuszami Zespołu można kontaktować się w przypadku pytań dotyczących przeprowadzenia zajęć profilaktycznych.
  Komenda Miejska Policji w Słupsku
  al. 3-go Maja 1
  76-200 Słupsk
  tel. 59 848 01 00
  © 2006-2018
  Komenda Miejska Policji w Słupsku
  Wszelkie prawa zastrzeżone